Retourbeleid

De voorwaarden hieronder beschreven gelden enkel voor klanten die als consument artikelen aankopen bij Carojo Glascreaties.

Je hebt als klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen en de gekochte goederen terug te sturen. Deze termijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag  waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt. Voordat de herroepingstermijn is verstreken dient de klant de mededeling hierover te verzenden.

Deze mededeling dient schriftelijk te gebeuren binnen bovenvermelde termijn, bij voorkeur via e-mail aan carojo@telenet.be. Ook het contactformulier op de website kan hiervoor gebruikt worden. In deze mededeling dient duidelijk te worden vermeld over welke bestelling het gaat (bestelnummer + datum van de bestelling) en wie de klant is die de goederen gekocht heeft (naam, voornaam, adres, mailadres en eventueel telefoonnummer).

De klant moet de goederen zo snel mogelijk, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de mededeling over een retour, terugzenden of overhandigen aan Carojo Glascreaties, Wachteke 33, 9270 Laarne, België. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. Niet voldoende gefrankeerde zendingen worden niet aangenomen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Carojo Glascreaties zich het recht om de klant aansprakelijk te stellen. Er kan dan bij de klant een schadevergoeding worden geëist voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen door de klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Verzegelde goederen dienen verzegeld teruggestuurd te worden. Het niet naleven van deze afspraak behoudt carojo Glascreaties het recht om de zending te weigeren uit gezondheids-, hygiënische - of medische redenen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Carojo Glascreaties de ontvangen betaling, inclusief de standaard leveringskost, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Carojo Glascreaties behoudt het recht te wachten met de terugbetaling totdat ze alle goederen teruggekregen heeft.

 

Afhankelijk van de ontvangst van de retourgoederen kan deze betalingstermijn enkele dagen uitlopen. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Carojo Glascreaties geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Carojo Glascreaties betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij onderling anders overeengekomen wordt; in ieder geval zullen aan de klant voor deze terugbetaling geen kosten aangerekend worden.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (bv met een specifieke naam erop);

  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 

Bij Carojo Glascreaties doen we er alles aan om de goederen in perfecte staat tot bij de klant te krijgen. Dat wil zeggen dat alle glascreaties op een goed beschermde manier worden ingepakt, om de kans op glasbreuk tijdens het transport tot een minimum te beperken. Mocht een gekocht voorwerp toch gebroken afgeleverd worden, dan verzoeken wij de koper om meteen contact op te nemen. Zo kunnen wij de nodige actie ondernemen. De te volgen wijze en de voorwaarden werden hierboven reeds uitgeschreven.