Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens:

Carojo Glascreaties
Wachteke 33
9270 Laarne
België
0032 479 58 89 02
carojo@telenet.be
www.carojo.shop

BTW-nummer: BE 0553.926.220
Bank: IBAN BE11 0017 6331 9348
BIC: GEBABEBB

 

Algemene bepalingen:

De e-commerce website van Carojo Glascreaties biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Carojo moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee de Klant instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Carojo aanvaard zijn. Door te bestellen verklaart de Klant minstens 18 jaar te zijn (indien jonger, kan de ouder of een verantwoordelijke de bestelling plaatsen).


Prijs:

Alle prijzen vermeld op de website van Carojo zijn in euro uitgedrukt. De prijzen zijn telkens geldig per stuk (per paar bij oorringen) tenzij anders vermeld. De prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief transportkosten. De prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op de webshop worden aangeboden en op de dag dat de bestelling geplaatst wordt.

Carojo houdt zich het recht voor de prijzen van de producten/diensten en de productinformatie te allen tijde aan te passen en/of te corrigeren. Indien korte tijd later een door de Klant reeds aangeschaft gelijkaardig product afgeprijsd is, kan er in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op een terugbetaling van het prijsverschil.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Aanbod:

De producten die bij Carojo worden aangeboden, zijn uniek. Dit heeft als gevolg dat er van elk stuk slechts één versie is. Wel worden gelijkaardige producten gecreëerd, maar nooit zijn ze exact hetzelfde aan wat reeds eerder gemaakt werd. Mocht de Klant toch iets willen dat reeds verkocht werd, dan kan dit op vraag zo goed als mogelijk op dezelfde wijze worden opnieuw gemaakt. Wat betreft levertermijn, dient dan contact te worden opgenomen via carojo@telenet.be.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Productfoto’s zijn illustratief bedoeld. Het getoonde artikel kan een andere kleurtint hebben als gevolg van technische omstandigheden zoals de kleurinstelling van het beeldscherm. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Carojo niet. Carojo is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft of extra informatie wilt over bijvoorbeeld een maat, een kleur, een ontwerp, een leveringstermijn of een leveringswijze, verzoeken wij hem/haar om vooraf per e-mail contact op te nemen via carojo@telenet.be. Verdere info kan de Klant terugvinden in de Algemene Voorwaarden, of in de Retourvoorwaarden. 

Het aanbod kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Carojo. Carojo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Bevestiging van aankoop:

Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een bevestiging van uw aankoop per e-mail. Controleer zeker ook de ongewenste e-mail. Mocht u geen e-mail ontvangen hebben, neem dan contact op met ons via carojo@telenet.be.

Bestelling plaatsen:


Om een bestelling te plaatsen klikt u op de foto van het artikel. Van elk artikel is slechts 1 stuk beschikbaar. Klik vervolgens op de knop ‘in winkelmand’.  U kan gerust nog verder winkelen. Wanneer u de bestelling wenst af te ronden klikt u op de winkelmand. U kan op dit moment nog altijd aanpassingen aan de winkelmand doen maar vergeet niet te bevestigen na een wijziging.

Verzendkosten worden aan het einde van de bestelling getoond aangezien de kosten afhankelijk zijn van de gekochte producten (gewicht) in combinatie met het geselecteerde verzendadres. Kortingsbonnen kan u hier toevoegen aan de winkelmand.

Op de volgende pagina kan u factuurgegevens invullen. Deze dienen om uw bestelling met de nodige zorg te kunnen verwerken. Selecteer vervolgens uw betalingsvoorkeur, keur de Voorwaarden goed en klik op de knop ‘Bestelling plaatsen’ zodat u doorgestuurd wordt naar de betalingspagina van de door u gekozen provider.

Nadien mag u van Carojo een bestelbon per e-mail verwachten.

 

Betaalmethoden:


Carojo doet beroep op een officiële Payment Gateway Provider, namelijk Stripe.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via Bancontact/Mistercash

  • via iDEAL

  • via PayPal

  • via een klassieke bankoverschrijving op IBAN BE11 0017 6331 9348

Een betaling kan uitgevoerd worden met Bancontact/Mister Cash. Je wordt dan via de webshop doorvoorwezen naar de website van deze providers. De som wordt meteen van je rekening afgehaald.

Met iDEAL kan u ook afrekenen via onze webshop. U betaalt via de mobiel bankieren app of de internetbankier-omgeving van uw bank. iDEAL is namelijk een directe online overboeking van uw bankrekening naar de bankrekening van Carojo.

U kan ook beroep doen op PayPal. U zal via onze webshop automatisch doorverwezen worden naar uw eigen PayPal omgeving. De betaling wordt onmiddellijk uitgevoerd.

Bij al deze bovenstaande betaalmogelijkheden kan er sneller aan de verwerking van uw bestelling gestart worden.

Een betaling kan via de klassieke bankoverschrijving uitgevoerd worden op rekeningnummer 
IBAN BE11 0017 6331 9348 met BIC GEBABEBB t.a.v. Carojo Glascreaties te Laarne, België. Gelieve in de mededeling uw bestelbonnummer te vermelden. Van zodra het geld op de rekening staat zal uw bestelling verwerkt worden.

Carojo is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot andere bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


Levering en uitvoering van de overeenkomst:

Na een goedgekeurde betaling mag u van Carojo een bestelbon per e-mail verwachten. Ondertussen worden de nodige acties ondernomen om uw bestelling binnen de 1 à 3 werkdagen na bestelling te versturen. Na afgifte van uw pakket aan de transporteur mag u een e-mail verwachten met de melding dat het pakket vertrokken is, alsook uw digitale factuur. 

Tarieven:


Het type verzending zal op het einde van uw bestelling automatisch berekend worden. Momenteel levert Carojo enkel in België, Nederland, Luxemburg en Duitsland. De levering gebeurt voornamelijk door bpost of Mondial Relay tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Carojo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen buiten haar wil om. De transportkosten zijn inclusief BTW.


Voor standaardverzendingen gebruiken we speciale enveloppes die in de brievenbus passen. Standaardverzendingen worden ongeveer na 1 à 3 werkdagen geleverd, afhankelijk van de bestemming. De leveringskost is daarbij afhankelijk van het gewicht.


Voor grotere stukken of samengestelde bestellingen die niet in een enveloppe passen, versturen we de goederen in een pakket. Afhankelijk van het leveradres en de grootte van de bestelling zal er een transporteur door ons gekozen worden. Gemiddeld worden de pakketten tussen de 2 en 5 werkdagen na afgifte geleverd. Indien u niet thuis bent zal de transporteur een tweede keer langskomen of een bericht achterlaten waar het pakket binnen x-aantal dagen opgehaald kan worden. Carojo is niet verantwoordelijk voor bijkomende kosten na ontvangst van een retour.

Klanten die in de buurt zijn of wonen, kunnen de bestelling ook ter plaatse afhalen te Laarne. Neem gerust contact op via carojo@telenet.be om hiervoor een afspraak te maken. Uiteraard worden er dan geen verzendkosten aangerekend.

Algemeen:


Indien de klant interesse heeft in maatwerk, zal een levertermijn schriftelijk overeengekomen worden. Glascreaties zoals door Carojo gemaakt, worden via een zeer specifiek productieproces verkregen, en daar kan soms wat tijd overgaan. Indien er eerst nog materiaal moet worden besteld bij de leverancier, wordt dit duidelijk naar de klant gecommuniceerd. Mocht er bij de productie iets fout lopen, waardoor het product onverkoopbaar is geworden, dan wordt dit meteen aan de klant gecommuniceerd.

De Klant heeft de mogelijkheid een leveradres op te geven verschillend aan het factuuradres. De Klant bezorgt aan Carojo het leveradres. Indien dit foutief is, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen er extra kosten worden aangerekend. De Klant is aansprakelijk in geval van verlies tijdens een zending wanneer een foutief leveradres werd doorgegeven.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onverwijld schriftelijk worden gemeld aan Carojo.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij/zij (of een door hem aangewezen derde partij die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder indien de Klant zelf de opdracht heeft gegeven de goederen te laten vervoeren met een andere transporteur.

Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertermijn dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien de leveringsperiode niet haalbaar is, dient Carojo de Koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de Koper het recht de bestelling te annuleren vóór de verzending en dit zonder bijkomende kosten. Het te recupereren bedrag zal binnen de dertig dagen na annulatie terugbetaald worden zonder interest of andere vergoeding.


Eigendomsvoorbehoud:

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van volledige betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Carojo.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Carojo te wijzen, bv. aan éénieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Retours:

 

Zie daarvoor de aparte tekst Retourvoorwaarden.

 

Privacy:

 

Zie daarvoor de aparte tekst over Privacy.

 


Garantie:

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een bestelbon of factuur kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht, dient de Klant contact op te nemen via het contactformulier of per e-mail (carojo@telenet.be) en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Carojo.

Mocht er een gebrek aan het product worden vastgesteld, dan licht de Klant Carojo hier zo snel mogelijk over in. Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Voor een gewone retour verwijzen we naar de retourvoorwaarden.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn.


Wijziging voorwaarden:

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt en de algemene verkoopsvoorwaarden van Carojo. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Carojo heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.